Vrouwen van nu

Vrouwen van Nu, afdeling Hengelo (O).

Vrouwen van Nu is een vereniging met hart voor de leefomgeving.

De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van

partijpolitiek.

Met circa 40.000 leden en 475 afdelingen is Vrouwen van NU de grootste vereniging van

vrouwen in Nederland.

Elke vrouw is welkom. Wij staan open voor nieuwe initiatieven van mensen binnen en

buiten onze vereniging.

Nieuwe leden worden van harte verwelkomd en kunnen direkt actief deelnemen aan

tal van activiteiten.

Onze maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in:

Wijkcentrum ‘Lansink op een woensdagmiddag van 14.00 uur  tot 16.30 uur.

Adspirant-leden kunnen twee keer “meekijken”. Voor sommige bijeenkomsten vragen

wij een kleine vergoeding.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: meijken.voogd@home.nl of bellen naar

074-2428399 of kijk op www.vrouwenvannu.nl/hengelo