Parkieten Sociëteit Twente

Wie is de Parkieten Sociëteit Twente

De Parkieten Sociëteit Twente is een afdeling van de Koninklijke Parkieten Sociëteit afgekort meestal PS genoemd.
De PS is de landelijke bond voor parkietenhouders en bestaat uit 11 Nederlandse afdelingen. Iedere afdeling staat afzonderlijk ingeschreven bij de KvK en is dus een zelfstandige vereniging met een bestuur, statuten en huishoudelijk regelement.

De activiteiten welke door de afdeling Twente worden georganiseerd kennen een lange traditie. Zo wordt er in het voorjaar en het najaar een vogelmarkt gehouden op vliegbasis Twenthe te Enschede en in het eerste weekend van december organiseren we een nationale vogelshow op de vliegbasis.

Iedere laatste donderdag van de maand wordt er een contactavond gehouden voor leden en andere belangstellenden. Deze avonden worden gehouden bij speeltuin en buurtcentrum ’t Lansink te Hengelo. Op deze avond wordt er een spreker uitgenodigd aan de hand van beeldmateriaal iets komt vertellen over een vooraf afgesproken onderwerp. Het mag overbodig zijn dat het in de meeste gevallen over parkieten en papegaaien gaat, maar ook onderwerpen zoals reisverslagen en ongediertebestrijding komen aan de orde. Kort gezegd: leerzame maar vooral gezellige avonden.

Het jaarlijkse uitstapje naar een vogelpark of een grote kweker in de late zomer, is altijd weer een evenement waarnaar wordt uitgekeken. Naast het educatieve deel van zo’n bezoek is er zeker plaats voor gezelligheid en saamhorigheid.

Mede door deze activiteiten kunnen wij ons dus een actieve vereniging noemen. Wellicht bezoekt u ons eens.

LET OP!!! LET OP!!!

TWENTSE VOGELSHOW 2 tot en met 4 december 2022  ZIE JAARPROGRAMMA op de site: www.ps-twente.nl

HIER VINDT U ONZE INSCHRIJFFORMULIER EN GEZONDHEIDSVERKLARING.
SCHRIJF U NU IN!