Twentse Vogelwerkgroep

Wat doet de Twentse Vogelwerkgroep?

 • Excursies naar interessante vogelgebieden, in en buiten Twente
 • Organiseren van lezingen en verenigingsavonden
 • Organiseren van vogelcursussen (vogelherkenning)
 • Inventariseren broedvogels, niet-broedvogels, kolonievogels en fenologie onderzoek
 • Het beheren van een waarnemingenarchief
 • Uitbrengen van een eigen vogeltijdschrift: Ficedula (vier maal per jaar)
 • Maken, ophangen en controleren van nestkasten
 • Voorkomen van biotoopvernietiging
 • Ondersteunen van het Vogelringstation Overdinkel
 • Meewerken aan landelijke activiteiten van o.a. Vogelbescherming en Sovon, alsmede Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel
 • Geven van voorlichting over vogels

Indien u ook graag lid of donateur wilt worden van onze vereniging, verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen en via de e-mail aan het secretariaat te verzenden   secretariaat@tvwg.nl

Voor meer informatie kijk op www.tvwg.nl