Herbouw buurtcentrum

Erg veel aandacht voor geluidsisolatie 25-10-1983. Herbouw buurtcentrum ‘t Lansink begonnen

HENGELO – In de Twijnstraat is het aannemings-bedrijf Krom­mendijk begonnen met de her­bouw van het buurtcentrum ’t Lan­sink, nu de gemeente ruim een week geleden de bouwvergunning heeft afgegeven. Men denkt vijf maanden voor de bouw nodig te hebben, zodat het nieuwe soci­aal-cultureel centrum in maart of april van het volgend jaar in ge­bruik kan worden genomen. Het is dan precies een jaar geleden dat het buurtcentrum gedeeltelijk in vlammen opging.

Aanvankelijk was het de bedoe­ling direct na de bouwvakvakantie met de herbouw te beginnen. De eerste bouwplannen dateren al van juni. Omwonenden vroegen echter om betere geluidsisolatie, omdat ze in het verleden veel last hadden van lawaaioverlast. Dat aanpassen van het bouwplan en het uitvoe­rige overleg tussen gemeente en bewoners, en tussen het werkbe­stuur van het centrum en de omwo­nenden, leidde tot vertraging.

Het oorspronkelijke plan be­stond uit een geheel raamloze nieuwbouw. Van dit ,,bunkeridee” stapte men echter weer snel af. De nieuwbouw krijgt nu ramen met een dubbele beglazing, met ruiten van 10 mm dikte met daarvoor ruiten van 6 mm dikte. Daartussen komt een forse „luchtkamer”. De zogenaamde ontmoe­tings/discoruimte krijgt een extra isolatie, die onder andere bestaat uit luiken aan de binnenkant van de ramen. Verder wordt het gehele dak zwaar geïsoleerd.

De extra voorzieningen brengen de totale bouwkosten op zo’n f 325.000. Dat is meer dan eerst was begroot. Hiervoor is subsidie aangevraagd. De gebruikers van het buurtcentrum krijgen straks de beschikking over een iets groter gebouw met gewijzigde indeling. Er komen ook sanitaire voorzie­ningen voor gehandicapten en het gehele gebouw wordt drempel­loos. Bij het gebouw komt een aantal parkeerplaatsen. “We zijn erg blij dat,met de bouw is begonnen”, zegt beroeps­kracht Han Kuiper van het buurt­centrum. „De huidige situatie is verre van ideaal. We maken ge­bruik van vijf verschillende accom­modaties. Daardoor hebben we een aantal activiteiten niet van de grond kunnen krijgen en is het bezoekers-aantal duidelijk terugge­lopen.

We hebben goede hoop dat dat straks, als we eenmaal in het nieuwe gebouw zitten, wel weer goed komt. Uit de wijk wordt ons in ieder geval herhaaldelijk ge­vraagd, wanneer we weer naar de Twijn-straat teruggaan. Dat zijn po­sitieve geluiden, waaruit we opma­ken dat er waardering en interesse voor ons werk bestaat”. Hoe het gebouw er binnen pre­cies komt uit te zien, is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van wat vooral de vrijwilligers er van vinden. Voor hen, maar ook voor andere geïnteresseerden wordt op woensdagavond 2 no­vember een zogenaamde ,,inloop­avond” gehouden, waarop men zijn mening kan geven en kan zien hoe het nieuwe gebouw wordt. Die bijeenkomst begint om 19.30 uur.