Geschiedenis

Geschiedenis clubhuis rond 1920

Het ruige landschap ten zuiden van het dorp Hengelo leek aanvankelijk na de start van de twintigste eeuw nergens voor bestemd. Een deel had zelfs de naam van Onland. Geen land dus! Maar zie, Stork, de machinefabriek zag er wel wat in, en begon met een geheel nieuwe wijk op te zetten, met de naam Tuindorp. In de oude boerderij `t Lansink werd het bouwbureau gevestigd.

De naam `t Lansink was al in de dertiende eeuw bekend als “ `t Lansinck”.

Er kwam dus een nieuw dorp het Tuindorp. In de Thorbeckestraat woonde Juffrouw L. Smit, die in haar huis meisjes onderrichtte in huishoudelijke zaken. Maar toen er een paar vertrekken op de Boerderij `t Lansink vrij kwamen trok ze daar in, nadat de kamers door schilder van der Haar uit de van Markenstraat grondig en gratis werden opgeknapt. Zo begon eigenlijk het buurtwerk in de boerderij `t Lansink.

In het jaar 1929 verhuisde het naar een vermoedelijke oude bouwloods aan de Ketelstraat. Mej. Hessink-Zonneveld kreeg daar de leiding, bijgestaan door vrijwilligers. Ik herinner me Meneer Leusink van de modelmakerij Stork, die teken en timmerles gaf. Mijn eerste product was een plankje met een plaats voor een bloempot. Het geval kon opgehangen worden en dat gebeurde ook bij ons thuis aan de tuindeur. Meneer Dijkhof had een constructiewerkplaats en begon in zijn vrije tijd aan het buurthuis met en cursus metaalbewerking. Wij kregen een plaatje roodkoper waarvan een asbak gefabriceerd moest worden. Met een ponsje werd met een hamer een versiering aangebracht. Meneer Dijkhof zag me knoeien en stelde voor dat hij de pons vast zou houden en ik zou er op slaan, ik raakte helaas zijn duim en niet het ponsje. De asbak is toch klaar gekomen en heeft tot aan de oorlog dienst gedaan. Mevr. Hiddink zorgde in die tijd o.a. voor het culturele deel. Ik heb zelfs het gedicht Boerke Naas van Guido Gezelle voorgedragen dat geen succes bleek. Figuurzagen ging mij ook al niet al te best af en koste een kapitaal aan zaagjes, pure onhandigheid. Wat de meisjes er precies deden, dat weet ik niet, waarschijnlijk borduren en dat soort zaken.

Achteraf denk je wel eens, heeft zo`n clubhuis nu wel nut gehad. Zeer zeker !! Ik was niet alleen van de straat maar je leerde er ook wat en ik denk er met plezier aan terug. Vandaar dat de leiders en leidsters nog steeds in herinnering blijven. Jaap van der Hoeff, oud bewoner van het Tuindorp en helaas overleden.