Lansink op zoek naar accommodatie

14-3-1983 ’t Lansink zoekt accommodaties. Activiteiten binnen 2 weken voortgezet

Hengelo – De medewerkers van het zaterdagmorgen door brand grotendeels ver­woeste buurtcentrum ’t Lansink zijn vanmorgen begonnen met het inventarisere­n van accommodaties waarin de activiteiten zo snel mogelijk kunnen worden voortgezet. Van twee zijden zijn al aanbiedingen binnen: het clubgebouw van Hercules en het Excelsior­gebouw. Stafmedewerker Harry van der Snee: „Ver­der gaan we kijken naar mogelijkheden in scholen, clu­blokalen, speeltuingebouw­en en het wijkgebouw van de Hervormde Kerk aan de Dieselstraat”.

Van der Snee wijst erop dat in de omgeving van het Tuindorp en de Nijverheid tal van clubaccommodaties aanwezig zijn.”We zijn niet bang dat we er niet in slagen de activiteiten op kor­te termijn onder te brengen”. Hij verwacht dat dit binnen veertien dagen geregeld zal kunnen worden. Prioriteiten op het gebied van het continueren van activiteiten hebben medewerkers en werkbestuur niet ge­teld: „Eigenlijk heeft alles een prioriteit”. zegt Harry van der Snee

De brandweer heeft het achterzaaltje, de peuterspeelzaal en de barruimte behouden. Deze ruimtes zijn voor­lopig evenwel onbruikbaar, en in de interieurs is een aantal zaken ook onherstelbaar beschadigd het complete gebouw blijft het huidige seizoen – tot na de zomervakanties – dan ook gesloten. De grote zaal, met de keuken en de kantoorruim­te, werden een prooi van de vlam­men.

De stafmedewerkers hebben hun tenten voorlopig opgeslagen in het centraal bureau van de Hengelose Stichting voor Buurt- en Club­huiswerk aan de Molenkampsweg. Omdat de complete administratie vernietigd is, wil men pogen zo­veel mogelijk adressen te achter­halen van mensen, die van ’t Lan­sink gebruik maakten. Wie daar­over informatie wenst door te ge­ven, kan via telefoonnummer 42 27 13 contact opnemen met de staf van het buurtcentrum. ’t Lan­sink werd, aldus Harry van der Snee, wekelijks bezocht door zo’n 600 tot 700 deelnemers aan de ver­schillende activiteiten.