Deels onderdak

Groepen op 22-3-1983 al deels onderdak

HENGELO — Staf en werkbestuur van het door brand verwoeste buurthuis ’t Lansink zijn er in geslaagd voor een groot aantal activiteiten vervangende ruimten te vinden. De twee peutergroepen van elk twaalf kinderen kunnen vier ochtenden in de week terecht in het speellokaal van de Breemarsschool. Ook voor de ouderensociëteit is onderdak gevonden. Zij kan vier middagen in de week gebruik maken van het Excelsiorhuis aan de Geerdinksweg. De meeste activiteiten zullen vrijwel zeker met ingang van volgende week in het gebouw van de Scoutinggroep Ait Vedan aan de Industriestraat kunnen worden gehouden, met uitzondering van de taallessen voor buitenlanders.

Het gaat om activiteiten als naailes, de gymclub, yoga en misschien ook judo en het inleveren van inkomstenbriefjes voor wwvérs uit de wijk. Tevens kan het buurthuis ’t Lansink tijdelijk een kantoor vestigen in het gebouw van Ait Vedan. Voor enkele andere activiteiten, zoals de kinderinstuif, wordt nog naar een meer centraal in de wijk gelegen accommodatie gezocht.

Het streven van het buurthuis is om volgende week weer met de meeste groepen te gaan draaien. De deelnemers van wie de adressen zijn achterhaald krijgen daarvan deze week bericht. Wie geen bericht krijgt wordt verzocht vrijdag contact op te nemen met het tijdelijk adres van ’t Lansink in het stedelijk bureau aan de Molenkampweg 2, telefoon 074-42 27 13.