Uitslaande brand

Uitslaande brand 12 maart 1983

 

Uitslaande brand legt pand in de as. Buurthuis ’t Lansink grotendeels verwoest

Hengelo – Het buurtcentrum ’t Lansink aan de Twijnstraat is vanmorgen grotendeels door een uitslaande brand ver­woest. De brand werd om 4.18 uur gemeld. Op dat moment stond het voorste deel van het gebouw in lichterlaaie. Dit gedeelte, met het kantoor, de keuken en de grote zaal, brandde volledig af. De brandweer slaagde erin het achter­ste deel met het toneel te behouden. Ook het recreatiezaal­tje bleef overeind, evenals het naastgelegen speeltuinge­bouw, waarin ondermeer een peuterspeelzaal is gevestigd. Daarbij is overigens wèl sprake van rookschade.

De brandweer rukte met groot materieel uit: de autoladder, de slangenwagen, en twee autospuiten werden ingezet. De brand werd door 25 manschappen bestreden. Voor het bluswater werd ondermeer gebruik gemaakt van de nabijgelegen Tuindorpvijver. Na twintig minuten was men de brand meester.

Brandweercommandant J.H. Haken: “Het feit dat alleen het voorste deel brandde, was aanleiding om het blussen meteen groot­scheeps aan te pakken. Dat was het verschil met de brand van het Has­seler Hoes: dat stond helemaal in lichterlaaie toen we arriveerden”. Haken wijst erop, dat destijds op verzoek van de brandweer een brandscheiding is aangebracht tussen het voorste en het achterste gedeelte van het gebouw. Volgens hem heeft dat waarschijnlijk het behoud betekend van een deel van het buurtcentrum.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er hadden gis­teravond geen activiteiten plaats in het buurtcentrum, dat om zes uur werd gesloten. De brandweer moest overigens vanmorgen eer­der uitrukken naar Tuindorp: om 2.15 uur kwam een melding bin­nen van een in brand gestoken co­nifeer aan de C.T.Storkstraat. Een relatie met het afbranden van het Hasseler Hoes, twee weken gele­den tijdens het weekeinde, werd niet meteen gelegd. Vanmorgen zijn politie en brandweer begon­nen met een intensief onderzoek naar de oorzaak. Waar de brand­haard zich bevond was toen nog niet bekend. Inspecteur Fick van de gemeentepolitie over het af­branden van twee buurtcentra in korte tijd: „We zullen eerst iets moeten vinden waaruit blijkt dat dit niet toevallig is”. Volgens Haken zijn de niet verwoeste gedeelten, die in meerdere en mindere mate rookschade heb­ben opgelopen, binnen twee we­ken weer bruikbaar te maken. De activiteiten zullen voorlopig stil­liggen. Harry van der Snee, staf­medewerker van ’t Lansink, con­stateerde vanmorgen dat de com­plete administratie volledig is ver­brand. „We moeten zo snel moge­lijk bekijken wat ons te doen staat; het buurtcentrum moet behouden blijven voor de wijk”, aldus Van der Snee.

Hij wijst erop dat de brand het originele, zeventig jaar geleden gebouwde pand, – „waar het buurtwerk in Oost-Nederland is begonnen” – volledig heeft ver­woest.

Alleen de aanbouw, die later werd gerealiseerd, staat nu nog overeind.