Tuindorp magazine

Het Tuindorp magazine is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Tuindorp en het Wijkcentrum Lansink. Het blad bevat allerlei wetenswaardigheden, feiten, historie en aankondigingen van activiteiten in het Tuindorp. Het magazine wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie, die geheel uit vrijwilligers bestaat.

U opent het meest recente magazine door hier te klikken.