Edo Fuldauer

Edo Fuldauer

Als Amsterdammer kwam hij noodgedwongen naar Hengelo omdat er voor hem geen plaats meer veilig was. Hij dook hieronder en overleefde de oorlog.

Hij bleef in Hengelo en maakte zich op verschillende terreinen verdienstelijk. Oald Hengel en zijn Tuindorp maakten daar deel van uit. Vooral Tuindorp was hem na aan het hart gelegen. Hij is jarenlang voorzitter geweest van buurthuis ’t Lansink.

Eigenlijk zijn we hem veel dank verschuldigd. Edo Fuldauer was een echte Tuindorper

UIT: Tuindorp Courant speciale uitgave 80 jaar Tuindorp ’t Lansink