Na de brand

Na de brand op 15-3-1983

’t Lansink: volgende week weer draaien

HENGELO — Schadeexperts hebben gisteren het vrijdagnacht uit­gebrande buurthuis ’t Lansink aan een onderzoek onderworpen. Volgens hen heeft de vuurzee dermate grote verwoestingen aangericht, dat het buurtcentrum op het podium en de peuterspeelzaal na helemaal moet worden afgebroken. Er kan echter pas over nieuwbouwplannen worden gesproken, als het door de verzekering uit te keren bedrag vast­staat.

De staf van ’t Lansink (momenteel gehuisvest in het sociaal cultureel bureau aan de Molenkampweg 2 heeft inmiddels veel vervangende ruimten aangeboden gekregen van sportverenigingen, scoutinggroe­pen, scholen en dergelijke. Deze week nog hoopt men alle activiteiten over de diverse accommodaties te verdelen, zodat er volgende week weer kan worden gedraaid. Het stre­ven is de activiteiten zo dicht mogelijk bij elkaar te houden, om een al te grote versnippering te voorkomen en de coördinatie te vergemakkelij­ken.
Ook de puzzeltheek van de UVV blijkt bij de brand van afgelopen vrijdagnacht in vlammen te zijn op­gegaan. Wie puzzels over heeft, wordt verzocht deze in te leveren bij mevrouw Brummelman, die de puzzeltheek al acht jaar verzorgt. Zij woont aan de Oude Boekeloseweg nummer 1. Ook kunnen ze eventueel bij het bureau aan Molenkamp­weg 2 worden afgegeven.