Spiritueel Drieluik

Spiritueel Drieluik: Licht Liefde Leven.

Omdat velen van u geïnteresseerd zijn in het thema paranormaal /spiritualiteit, en zich hier graag in willen verdiepen en ontwikkelen, willen wij ons inzetten om u daarvoor de mogelijkheid te bieden. Het zal zowel voor u, als voor ons, een uitdaging zijn. We hopen van harte dat zowel u, als wij, vanuit eenheid en verbondenheid, ons laten inspireren en van de bijeenkomsten mogen genieten.

Naam keuze.

De groep Spiritueel Drieluik heeft voor deze naam gekozen, omwille van de oneindige krachten van eenheid van Licht, Liefde, Leven.

Spiritueel Drieluik, Hengelo (ov) wil de eenheid en verbondenheid van Licht, Liefde en Leven uit dragen. Alle drie de items geschreven met een hoofdletter. De één kan niet zonder de ander, in die hoedanigheid zijn ze synoniem aan elkaar. De kern van eenheid en verbondenheid blijft altijd aanwezig, ongeacht in welke volgorde u de woordgroep schikt. Het is een mooi en troostrijk gegeven dat u in het leven, wezenlijk, nooit afgesloten bent van De Bron van Licht, Liefde en Leven. Dat het Licht, altijd Liefde en Leven voortbrengt. Dat Liefde, Licht laat stralen voor uzelf en de ander. Dat het Leven altijd ten volle geleefd kan worden als u daarvoor kiest.

Zonder Licht, geen Liefde geen Leven.

Zonder Liefde, geen Leven geen Licht.

Zonder Leven, geen Licht geen Liefde.

De mens is geboren door de Liefde van het Licht in het Leven. Door te Leven in Liefde ervaart de mens het (on) zichtbare Licht. Op het einde van het Leven neemt het Licht, in Liefde, de mens weer tot zich. Het uitdragen van deze boodschap willen we met de symboliek van Drieluik verwezenlijken: d.m.v. openbare avonden, verdiepingsavonden en persoonlijke ondersteuning.

Spiritueel/paranormaal

Spiritueel bewuste personen zoeken naar de zin en het doel van het leven.

Spiritueel Drieluik is van mening dat we de zin en het doel van ons leven kunnen leren begrijpen door zelfreflectie en te leren van onze dagelijkse ervaringen. Er is geen grotere leerschool dan het Leven zelf.

Paranormale (naast het normale) verschijnselen, zijn alleen paranormaal als je het niet ziet.

Voor ieder ander zijn deze verschijnselen normaal. Het behoort tot ons bewustwordingsproces om in ons dagelijks leven vanuit vertrouwen verder durven te kijken dan de vijf zintuigen.

Wat kunt u van Spiritueel Drieluik verwachten?

1 Openbare avond, een keer per maand, waarbij een medium of gastspreker de avond zal

   verzorgen.

2 Daarnaast 10 ontwikkelingsavonden per jaar, voor specifieke verdieping.

3 Persoonlijke ondersteuning op afspraak.

Het doel van de bijeenkomsten zal zijn:

Vanuit eenheid en verbondenheid, respectvol samen delen.

Bewustwording dat wij, te allen tijde in ons leven, zowel leerling als leraar zijn.

Bewustwording van jouw verbinding met het thema van die avond.

Verruiming van je bewustwording aangaande het thema, door verdere actieve verdieping.

Ontwikkelingsavonden

De verdiepingsbijeenkomsten, ontwikkelingsavonden, zijn bedoeld als ontmoetingen met elkaar voor verdere beleving en verdieping van een bepaald thema, waarbij van u een actieve deelname wordt verwacht.

Tijdens deze bijeenkomsten kan ieder een eigen bijdrage leveren. Het zal een mix worden van reflectiemomenten, bezinning, bewustwording en verdieping, waarbij ook elementen van mindfulness, NLP, NEI e.d. gebruikt zullen worden. Door zelf actief met het thema bezig te zijn, wordt het proces van verdieping en bewustwording sneller en adequater in gang gezet.

Diverse thema’s zullen aan de orde komen.

De openbare avonden zijn op de woensdagavond van 20.00 – 20.30 uur.

De ontwikkelingsavonden zijn op de woensdagavond van 20.00 -22.00 uur

Op de website www.spiritueeldrieluik.nl kunt u de data vinden van diverse activiteiten.

Voor meer informatie kunt u ons een e-mail sturen: spiritueeldrieluik@gmail.com

Bijeenkomsten worden gehouden in wijkcentrum ’t Lansink, Twijnstraat 8, 7553 BS Hengelo